ทุนรัฐบาลต่างประเทศ

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

ลำดับ สถาบันที่จัดหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ปิดรับสมัคร
1 National Institute Of Rural Development Management Of Rural Employment Projects And Poverty Alleviation  ๑-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
2 National Institute Of Rural Development  Rural Credit For Poverty Reduction  ๑-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
3 Central Institute For Rural Electrification  Trends In Electrical Power Generation   ๕-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
4 V.V.Giri National Labour Institute  Health Security And Protection Of Workers  ๕-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
5 International Management Institute  Certificate Course In Operations Management  ๕- มีนาคม - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
6 National Institute Of Bank Management International Programme In Banking And Finance, Focus: Risk Management  ๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
7 Energy And Resources Institute Integrated Approach Towards Sustainable Development ๑๒-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
8 Indian Institute Of Foreign Trade, Centre For Wto Studies  Specialised Training Programme On Emerging Issues In Wto & International Trade ๑๒-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
9 National Institute Of Entrepreneurship And Small Business Development Trainers Training On Promotion Of Self Employment And Skill Development      ๑๙ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
10  National Institute Of Labour Economics Research And Development Itp On Human Capabilities  ๒๗ มีนาคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

11 Energy and Resources Institute Environment and Climate Change
Concept Note
๙-๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑