ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัดหลักสูตร ระยะเวลา วันปิดรับสมัคร
1 Tourism and Hospitality Management 
National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises 
 
22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 21 ธันวาคม 2560
2 Training of Trainers in Entrepreneurship and Skill Development  National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises  22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 21 ธันวาคม 2560
3 Trainers Training on Promotion of Self Employment and Skill Development  National Institute Of Entrepreneurship and Small Business Development 19 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
4 15 Month Executive Post Graduate Diploma In Management International Management Institute 30 มีนาคม 2561ถึง 29 มีนาคม 2562  19 กุมภาพันธ์ 2561