ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

มูลค่า ODA ประจำปี 2561 ผ่าน TICA ด้านอาสาสมัครเพื่อนไทย

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้