ทุนรัฐบาลต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2562

 

ที่

ชื่อหลักสูตร

สถาบันที่จัด

ระยะเวลา

วันปิดรับสมัคร

1

8th International Course on Flood Mitigation and Stormwater Management 2019

Department of Irrigation and Drainage

9 – 20 ก.ย. 2562

13 พ.ค. 2562

2

Industrial Electrical Wiring & AC Motor Control Technology

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

3

Application and Development of PLC System

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

4

Industrial Automation in TVET Training (Intermediate)

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

5

Enhancement Train the Trainer Programme Towards IR4.0

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม http://mtcp.kln.gov.my/index.php

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายพิเชษฐ เข็มทอง โทร. 02 203 5000 ต่อ 43102 หรือ 098 262 9797 อีเมล์ pichetk.mfa.go.th

ไฟล์แนบ