ทุนรัฐบาลต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2562

ที่

ชื่อหลักสูตร

สถาบันที่จัด

ระยะเวลา

วันปิดรับสมัคร

1

8th International Course on Flood Mitigation and Stormwater Management 2019

Department of Irrigation and Drainage

9 – 20 ก.ย. 2562

13 พ.ค. 2562

2

Industrial Electrical Wiring & AC Motor Control Technology

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

3

Application and Development of PLC System

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

4

Industrial Automation in TVET Training (Intermediate)

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

5

Enhancement Train the Trainer Programme Towards IR4.0

Centre for Instructor and Advanced Skill Training

3 – 20 ก.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

6

Managing Gender Issues in Complex Societies

International Institute of Public Policy and Management

16 - 22 มิ.ย.  2562

19 เม.ย. 2562

7

Technical Application of Solar Photovoltaic (PV) System

TNB Integrated Learning Solutions Sdn Bhd

29 ก.ค. – 7 ส.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

8

Mixed Development Projects – Sharing Success Stories & Best Practices

CIDB Holding Sdn Bhd

29 ก.ค. – 7 ส.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

9

Food Safety: Inspection and Certification Services of DVS

Department of Veterinary Services (DVS)

1 – 14 ก.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

10

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNE) First Responder Training

Southeast Asia Regional Centre for Counter - Terrorism

16 – 25 ก.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

11

Development of Physical Infrastructure in Malaysia

CIDB Holding Sdn Bhd

1 – 10 ก.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

12

Environmental Management and Pollution Control

Environment Institute of Malaysia

24 ก.ค. – 6 ส.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

13

International Course for Senior Officers of Customs on Narcotics Identification and Narcotics Law Enforcement

Royal Malaysian Customs Academy

15 – 26 ก.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

14

International Course for Senior Officers of Customs on Commercial Fraud

Royal Malaysian Customs Academy

19 – 30 ส.ค. 2562

17 พ.ค. 2562

15

Transportation of Liquefied Natural Gas (LNG)

Malaysian Maritime Academy

28 ก.ค. – 9 ส.ค. 2562

24 เม.ย. 2562

16

Economic Planning and Management

National Institute of Public Administration

19 – 30 ส.ค. 2562

24 เม.ย. 2562

17

Economic Diplomacy for International Participants 2019

Institute of Diplomacy and Foreign Relations

17 – 31 ก.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

18

MTCP – MTDC Commercialisation Ecosystem & Entrepreneurship Development

Malaysian Technology Development Corporation

24 – 28 มิ.ย. 2562

19 เม.ย. 2562

19

Disaster Risk Management

Malaysian Medical Relief Society (MERCY)

20 – 25 ส.ค. 2562

30 เม.ย. 2562

20

Executive Certificate Course for Strategic Management of Anti-Corruption Program

Malaysia Anti-Corruption Academy

22 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562

22 เม.ย. 2562

21

Introduction to the Application and Negotiation of Tax Treaties

Malaysian Tax Academy

15 – 19 ก.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

22

Crisis Management Course for Senior Officers 2019

Institute of Diplomacy and Foreign Relations

23 – 30 มิ.ย. 2562

9 เม.ย. 2562

23

Precision Machining Technology

Japan Malaysia Technical Institute

8 – 21 ก.ย. 2562

30 เม.ย. 2562

24

Managing Diversity in a Globalising World: Charting the Future Direction

International Institute of Public Policy and Management

22 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562

26 มิ.ย. 2562

25

The Dynamics of Youth and Terrorism: Understanding and Countering the Issue

Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism

17 – 25 ก.ย. 2562

14 พ.ค. 2562

26

Epidemiological Intelligence and Management Programme

Institute for Health Management

2 – 20 ก.ย. 2562

28 พ.ค. 2562

27

Intercultural Awareness and Diplomacy Course 2019

Institute of Diplomacy and Foreign Relations

15 – 26 ก.ค. 2562

22 เม.ย. 2562

28

Basic Training for Plant Operation

Institute of Petroleum Technology Petronas

18 – 31 ส.ค. 2562

17 พ.ค. 2562

29

Islamic and Industrial Good Practice in Manufacturing of Healthcare, Food  and Cosmetic Products

SIRIM Berhad

7 – 20 ก.ค. 2562

19 เม.ย. 2562

30

Halal Standards and Conformance Infrastructure for ASEAN and OIC Countries

Department of Standards Malaysia

17 – 27 ก.ย. 2562

17 มิ.ย. 2562

31

TV Documentary Production

Institute of Broadcasting and Informantion Tun Abdul Razak

24 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2562

18 เม.ย. 2562

32

Design Thinking and Business Model Canvas for Digital Business

Multimedia University

20 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562

30 เม.ย. 2562

33

Lifelong Learning and Knowledge Model for Digital Cities Development and Sustainability

Multimedia University

17 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562

21 พ.ค. 2562

34

The ASEAN Regional Oil Spill Contingency Plan

Marine Department Malaysia 22 – 26 มิ.ย. 2562 24 เม.ย. 2562
35

Performance Audit Course

National Audit Academy of Malaysia

19 – 30 ส.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
36

Certificate in Human Development Plan Toward Inmates

Correctional Academy of Malaysia

1 – 28 ก.ย. 2562 24 เม.ย. 2562
37

IT Audit Course

National Audit Academy of Malaysia

19 – 30 ส.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
38

General Tax Administration Course

Malaysia Tax Academy

17 – 28 มิ.ย. 2562 30 เม.ย. 2562

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม http://mtcp.kln.gov.my/index.php

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายพิเชษฐ เข็มทอง โทร. 02 203 5000 ต่อ 43102 หรือ 098 262 9797

อีเมล์ pi.khemthong@mfa.mail.go.th

ไฟล์แนบ