กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยายเพิ่มศักยภาพความคิด  ฝึกจิต พิชิตงาน เรื่อง “ความไม่ประมาท” ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยายเพิ่มศักยภาพความคิด ฝึกจิต พิชิตงาน เรื่อง “ความไม่ประมาท”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยาย “เพิ่มศักยภาพความคิด ฝึกจิต พิชิตงาน” เรื่อง “ความไม่ประมาท” โดยแม่ชีดาวฟ้า โพป้อม หัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีไทยสันติวิริยะ จังหวัดระยอง และกรรมการบริหารของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และแม่ชีนิชนันท์ เจิมสิทธิประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ฝึกนั่งสมาธิ  สวดมนต์ และรับฟังธรรมจากแม่ชี เพื่อให้เข้าใจศักยภาพของตนเอง มีสติ สมาธิ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยอยู่บนความไม่ประมาทได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ