กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดการบรรยายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ เรื่อง บทบาทผู้ให้ : จีน กับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดการบรรยายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ เรื่อง บทบาทผู้ให้ : จีน กับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อง “บทบาทผู้ให้: จีน กับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา” โดยมีนายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ และนายณัฐดนัย กายแก้ว นักศึกษาฝึกงาน ส่วนวางแผนและติดตามผลฯ เป็นผู้บรรยาย เกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจของจีน แนวทางการดำเนินงานนโยบายต่างประเทศ รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือของจีนใน ๖ ภูมิภาค การให้ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ที่สนใจ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ