กิจกรรม KM ของกรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การทำอาหาร ไทย – เกาหลี (กิมจิ – ข้าวปั้น)  ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การทำอาหาร ไทย – เกาหลี (กิมจิ – ข้าวปั้น)

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสนุกในการทำงาน รวมทั้งกิมจิและข้าวปั้นทำให้เบิกบานในการให้บริการอย่างไร?” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการทำอาหารไทย – เกาหลี นำโดย น.ส.อังสนา สีหพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล  Mr. Han Jin Sub, Country Director of KOICA Thailand Office Ms. Myeong Ka เชฟจากร้านอาหารเกาหลี และคณะอาสาสมัครเกาหลี (Dream Volunteers) ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรุงเทพฯ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้สอนวิธีการทำกิมจิ และข้าวปั้นเกาหลี  และ ผศ. ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ พร้อมด้วยทีมงานสอนวิธีการทำอาหารไทย อาทิ กะหรี่ปั๊บ ขนมเบื้อง ข้าวคลุกกะปิ แกงเลียง ให้กับเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้
 
** ท่านสามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ticacooperation