กิจกรรม KM ของกรม : ทำอย่างไรให้มีความสนุกและเบิกบานการให้บริการ  รวมถึงทำไมต้องมังสวิรัติ ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : ทำอย่างไรให้มีความสนุกและเบิกบานการให้บริการ รวมถึงทำไมต้องมังสวิรัติ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไรให้มีความสนุกและเบิกบานการให้บริการ รวมถึงทำไมต้องมังสวิรัติ” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารเจ – มังสวิรัติ ที่ถูกโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ และก่อเกิดผู้ประกอบการด้านอาหารเจ – มังสวิรัต ให้มากขึ้น และเป็นการลดจำนวนของชีวิตสัตว์ที่ถูกเบียดเบียน รวมถึงเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารมังสวิรัติ โดย อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอาหารเจ - มังสวิรัติ และผลิตภัณฑ์จากอาหารธรรมชาติ (Vegan) เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการยอมรับจากเหล่านักบริโภคอาหารมังสวิรัตว่า เป็นปรมาจารย์อาหารมังสวิรัติอย่างหาตัวจับยาก เพราะนอกจากรับประทานมังสวิรัติมานานกว่า ๒๐ ปี แล้ว ยังพัฒนาหลักสูตรอาหารมังสวิรัติกว่า ๕๐ เมนู ให้มีรูปแบบและรสชาติอร่อยไม่แพ้อาหารที่ใช้เนื้อสัตว์ทำ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับฟังการบรรยายยังได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันกับเมนูมังสวิรัติที่แสนอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย ณ ห้องนันทนาการ