กิจกรรม KM ของกรม : การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตวัยเกษียณ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม KM ของกรม : การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตวัยเกษียณ

วันที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลฯ เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในส่วนของการเสริมทักษะและพัฒนาที่มีความหลากหลาย เรื่อง “การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตวัยเกษียณ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพร. ส่วนต่างๆ ที่สนใจ โดยมีผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร กรุงไทย มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และตอบปัญหาการลงทุนต่างๆ ณ ห้องประชุม ๔ สพร. 
 

ไฟล์แนบ