กิจกรรม KM ของกรม : กิจกรรม TICA Talk ในหัวข้อ Lunch for Life: คิดอย่างไรให้ "บรรจง" ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : กิจกรรม TICA Talk ในหัวข้อ Lunch for Life: คิดอย่างไรให้ "บรรจง"

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม TICA Talk ในหัวข้อ Lunch for Life: คิดอย่างไรให้ "บรรจง" โดย นายบรรจง อมรชีวิน อดีตรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับมุมมองชีวิตและเคล็ดลับของความสำเร็จในการทำงาน โดยมี น.ส. นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องกิจกรรม สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ