กิจกรรม KM ของกรม : กรมความร่วมมือฯ  จัดฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : กรมความร่วมมือฯ จัดฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยเชิญมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาจัดการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินหายใจอุดกั้น และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องนันทนาการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ