ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบประกาศเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงทัศนวิสัยที่ขยายขึ้นและสะท้อนความเป็นจริงในการดำเนินงานขององค์กรในศตวรรษที่ 21 ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบประกาศเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงทัศนวิสัยที่ขยายขึ้นและสะท้อนความเป็นจริงในการดำเนินงานขององค์กรในศตวรรษที่ 21

เมื่อส่งผลงานแล้วกรุณาแจ้งที่ jirapornu55@gmail.com เพื่อทราบ

ไฟล์แนบ