ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

                                                                      กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
                                                                         กระทรวงการต่างประเทศ

                  เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
     ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ คน
                รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

    รายละเอียดตามแนบ

 

ไฟล์แนบ