ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารข้อมูลเว็บไซต์ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารข้อมูลเว็บไซต์

 

ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งพนักงานบริหารข้อมูลเว็บไซต์

--------------------------------

          รายละเอียดตามแนบ                                                                                                                                             

ไฟล์แนบ