ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา

 

ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานบริหารข้อมูลเว็บไซต์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งพนักงานโครงการสนับสนุนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนของไทย จำนวน ๔ อัตรา

 

รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์แนบ