ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม AITC หลักสูตร “Food Security – Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro - Industrial Products” ให้แก่ ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๐ ราย จาก ๑๙ ประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม AITC หลักสูตร “Food Security – Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro - Industrial Products” ให้แก่ ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๐ ราย จาก ๑๙ ประเทศ

         วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทในพิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “Food Security – Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro - Industrial Products” โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๐ ราย จาก ๑๙ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒ เข้าร่วมด้วย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตึก ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์