ข่าวประชาสัมพันธ์ : อธิบดีกรมความร่วมมือฯเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุขภูฏานและประธานโรงพยาบาล National Referral Hospital เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ สาขา หู ตา คอ จมูก ในโอกาสการฉลอง ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ภูฏาน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อธิบดีกรมความร่วมมือฯเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุขภูฏานและประธานโรงพยาบาล National Referral Hospital เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ สาขา หู ตา คอ จมูก ในโอกาสการฉลอง ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ภูฏาน

          เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าพบกับ Dr. Ugen Dorfu ปลัดกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน พร้อมด้วย Jigme Dorji Wangchuck ประธานโรงพยาบาล National Referral Hospital และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภูฏาน เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ สาขา หู ตา คอ จมูก ในโอกาสการฉลอง ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ภูฏาน (พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยฝ่ายภูฏานมีความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะมีความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาการบริการทางแพทย์เฉพาะทางด้านตา หู จมูก คอ (EENT Care Center Project) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาศูนย์ตา (Eye Center) ที่มีอยู่แล้ว (จากเงินบริจาคต่างชาติ ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้านบุคลากรทางแพทย์และการพัฒนาหลักสูตรศึกษาการรักษา รวมทั้งการจัดทีมแพทย์ของทั้งสองฝ่าย ร่วมให้บริการในโอกาสที่เหมาะสม และร่วมมือจัดตั้งศูนย์ หู จมูก คอ (Ear, Nose, Throats - ENT) ขึ้น ในพื้นที่ที่ฝ่ายภูฏานจะเสนอ รวมทั้งแผนการก่อสร้าง แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดสร้างศูนย์ให้ฝ่ายไทยพิจารณาต่อไป