ข่าวประชาสัมพันธ์ : Conference Program : The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services (ICELS2018) 19-22 November 2018 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Conference Program : The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services (ICELS2018) 19-22 November 2018


สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Environment,

Livelihood and Services (ICELS2018)
 

ขยายเวลาเปิดรับ 8 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561  ประกอบด้วย 4 Theme ดังนี้

Section 1 : Disaster of Climate Change

Section 2 : Problematic Water

Section 3 : Food security

Section 4 : Society

          สัมมนากำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2018 ณ Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
 

*** นิสิต/นักศึกษา ปริญญาโทสามารถนำเสนอผลงานและสามารถนำไปใช้สำเร็จการศึกษาได้***
 

                 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Submission ได้ที่ http://www.icels.org/conference


หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ 06-1736-4446  
คุณภาคิน 08-9506-5608

อีเมล์ : icels.org2018@gmail.com