ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา จำนวน ๒ อัตรา

ระยะเวลาในการจ้าง
๑๖ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑


อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท

รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

ไฟล์แนบ