ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ จำนวน ๑ อัตรา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ จำนวน ๑ อัตรา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ จำนวน ๑ อัตรา

ระยะเวลาในการจ้าง
๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-

รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


 

ไฟล์แนบ