ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการจำนวน ๓ อัตรา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการจำนวน ๓ อัตรา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา ได้แก่
 
       - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา จำนวน ๒ อัตรา
       - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 

ไฟล์แนบ