ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา จำนวน ๘ อัตรา ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
 

ไฟล์แนบ