ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบเงินงบประมาณความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบเงินงบประมาณความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบเงินงบประมาณความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
จำนวน ๑ อัตรา 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 

ไฟล์แนบ