ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth in Development Project – YinD) ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth in Development Project – YinD)

หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps of the United States/Thailand) เชิญชวนองค์การบริหารส่วนตำบล/สำนักงานเทศบาลตำบล ในชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครอเมริกัน (รุ่นที่ ๑๓๓) ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth in Development Project – YinD) ประจำปี ๒๕๖๔ ในการปฏิบัติงานที่ อบต. และสำนักงานเทศบาลตำบลต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒ ปี เพื่อส่งเสริมศักญภาพเยาชนให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่สำคัญในการส่งผลในเชิงบวกให้กับสังคม และมีทักษะที่จำเป็นต่อภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไป และมีสุขภาวะที่เหมาะสม

 

ยกเว้น จังหวัดกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร) ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ – สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

**ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/ **

ไฟล์แนบ