ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการครูเพื่อการพัฒนา (Teacher Empowerment and Student Success – TESS) ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการครูเพื่อการพัฒนา (Teacher Empowerment and Student Success – TESS)

หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps of the United States/Thailand) เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครอเมริกัน (รุ่นที่ ๑๓๓) ภายใต้โครงการครูเพื่อการพัฒนา (Teacher Empowerment and Student Success – TESS) ประจำปี ๒๕๖๔ ในการปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่าง ๆ          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชุมชน

 

ยกเว้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร) ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ – สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

**ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/ **

ไฟล์แนบ