ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุน Postharvest Management System in Fresh Horticultural Produce ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุน Postharvest Management System in Fresh Horticultural Produce

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทุน Postharvest Management System in Fresh Horticultural Produce ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง (Mekong Institute, MI) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ra@mekonginstitute.org และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.mekonginstitute.org/news-activities/detail/2019/06/13/mi-opens-application-8/

ไฟล์แนบ