ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขา Child Development for Developing Countries ของมหาวิทยาลัยไฮฟา ประเทศอิสลาเอล ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขา Child Development for Developing Countries ของมหาวิทยาลัยไฮฟา ประเทศอิสลาเอล

เรียนผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติระดับปริญญาโท สาขา Child Development for Developing Countries ของมหาวิทยาลัยไฮฟา ประเทศอิสลาเอล โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยเลี้ยง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ intchilddev@psy.haifa.ac.il ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://psy.hevra.haifa.ac.il/~intchilddev/