ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ

      ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ 
 
ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้ร่วมลงนามในร่างแผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Joint Action Programme for Cooperation on Sustainable Community Development Model based on the Application on Sufficiency Economy Philosophy in the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) กับ Mr. J Dadallage, Director General, Department of Samurdhi Development, Ministry of Social Empowerment โดยมี นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
https://twitter.com/MFAThai/status/1017574461887807489?s=19
 
ขอขอบคุณรูปภาพจาก: http://www.thaigov.go.th