ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ เป็นประธานร่วมกลุ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฯ ในการประชุม JC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ เป็นประธานร่วมกลุ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฯ ในการประชุม JC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

         เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมกลุ่มย่อยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม ร่วมกับนายบุนทะนงสัก จันทะลาด รองอธิบดีกรมเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา สปป. ลาว ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
  หลังจากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ น. รองอธิบดีไพศาลฯ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) โดยมี นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และนางคำเพา เอินทะวัน รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว