ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ JICA และกรมคุมประพฤติ จักฝึกอบรม TCTP  หลักสูตร Development of Effective Community-Based Treatment of Officenders in the CLMV Countries ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ JICA และกรมคุมประพฤติ จักฝึกอบรม TCTP หลักสูตร Development of Effective Community-Based Treatment of Officenders in the CLMV Countries ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น

          วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในพิธีเปิดการฝึกอบรมThird Country Training Program (TCTP) หลักสูตร Development of Effective Community-Based Treatment of Officenders in the CLMV Countries ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ JICA และกรมคุมประพฤติ จัดให้แก่ผู้แทนจาก สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี เข้าร่วมด้วย ณ ห้องสัมมนา ๐๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารลานจอดรถ)