ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

        วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ของกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานน้ำพุ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา