ข่าวและกิจกรรม : 	รัฐบาลไทยสนับสนุนภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product – OGOP) สู่ความสำเร็จสามารถจำหน่ายในประเทศและพัฒนาเพื่อการส่งออก ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รัฐบาลไทยสนับสนุนภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product – OGOP) สู่ความสำเร็จสามารถจำหน่ายในประเทศและพัฒนาเพื่อการส่งออก

         เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2017 “ของขวัญจากภูมิปัญญา มรดกล้ำค่าของคนไทย” จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
         ในงานดังกล่าว รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนให้ผู้แทนและเกษตรกรจากราชอาณาจักรภูฏาน นำโดย Mr. Tashi, Deputy Lord Chamberlain, Queen’s Project  Office, His Majesties’ Secretariat ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ One Gewog One Product (OGOP) ของราชอาณาจักรภูฏาน นำสินค้า จำนวน ๓๔ รายการ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ผลิตสินค้า OTOP ของไทย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการและหน่วยงานไทยในการร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภูฏานให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product – OGOP) รวมถึงการออกแบบและการตลาด ทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นการแนะนำสินค้าภูฎานให้คนไทยได้รู้จัก รวมทั้งให้ผู้ดำเนินงานโครงการ OGOP ของภูฏานได้รับทราบ เข้าใจและรู้จักวิธีการจัดงานแสดงสินค้า และเชื่อว่า OGOP ก็จะมีงานแสดงสินค้าของตนเองได้ในภูฏาน