ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีไพศาลฯ ให้การต้อนรับ Senior Representative JICA  ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีไพศาลฯ ให้การต้อนรับ Senior Representative JICA ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Shigeki MIYAKE, Senior Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ