ข่าวและกิจกรรม : TICA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อ “Diversified Farming Practices Using Participatory Approach for Food Security and Safety” ให้แก่ผู้รับทุนจำนวน ๑๙ คน จาก ๑๙ ประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : TICA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อ “Diversified Farming Practices Using Participatory Approach for Food Security and Safety” ให้แก่ผู้รับทุนจำนวน ๑๙ คน จาก ๑๙ ประเทศ

       วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางศศิธร  ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course - AITC) หัวข้อ “Diversified Farming Practices Using Participatory Approach for Food Security and Safety” โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๙ คน จาก ๑๙ ประเทศ (บังกลาเทศ โคลัมเบีย เอกวาดอร์ อียิปต์ ฟิจิ แกมเบีย กินีบิสเซา คิริบาส สาธารณรัฐคีร์กีซ สปป. ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก โมซัมบิก เมียนมา ปากีสถาน ซามัว ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต และยูกันดา) การจัดหลักสูตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหลักการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยไทยหวังว่าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ การขจัดความยากจน  

       จากนั้น ผอ. ภารกิจฯ ได้พบหารือกับ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดูแลผู้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) และพบปะผู้รับทุน TIPP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๒๔ ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่