ข่าวและกิจกรรม : อธิบดี และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development" ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดี และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development" ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development" ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งขยายผลความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ SEP เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา SEP for SDGs Partnership และเป็นแนวทางหนึ่งของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) กับกลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ ได้แก่ อังโกลา บอตสวานา เลโซโท มาลาวี มอริเชียส โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แซมเบีย ซิมบับเว และหน่วยงานสหประชาชาติ เช่น UNDP UNFPA UNWomen เป็นต้น โดยมีประเทศนอกภูมิภาคดังกล่าวที่ได้รับเชิญเข้าร่วม ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย เบนิน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เคนยา โตโก ตูนิเซีย โมรอคโค มาดากัสการ์ บราซิล อาร์เจนตินา จัดโดยรัฐบาลโมซัมบิก และ United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC)
 
           ในโอกาสดังกล่าวได้พบหารือกับ นาย Tharik Izirsren, Deputy Director for Policy and Strategic Partnership เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ UNOSSC เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยต่อความร่วมมือใต้-ใต้ และการประชุมเตรียมการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในปี ๒๕๖๑ สำหรับการประชุม 2nd United Nations Conference for South-South Cooperation (BAPA+40) ในปี ๒๕๖๒