ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนกรมความร่วมมือฯ ร่วมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนกรมความร่วมมือฯ ร่วมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ น.ส. อัธยา มีแม่นวิทย์ ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าร่วมงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีเจ้าหน้าที่ส่วนวางแผนและติดตามผลฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย