ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิชิต ชิตวิมาน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล