ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดี ให้การต้อนรับผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙  ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดี ให้การต้อนรับผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ