ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีให้การต้อนรับ รอง ผอ. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อวยพรปีใหม่ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีให้การต้อนรับ รอง ผอ. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิชิต ชิตวิมาน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รศ. สุวิสา  พัฒนเกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ โดยมี นางเพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์ รก. ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ