ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีศศิธรฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าบ้านของอาสาสมัครเพื่อนไทยในช่วงปฏิบัติงานในต่างประเทศ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีศศิธรฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าบ้านของอาสาสมัครเพื่อนไทยในช่วงปฏิบัติงานในต่างประเทศ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าบ้านของอาสาสมัครเพื่อนไทยในช่วงปฏิบัติงานในต่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มงานนิติการ โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ ผู้แทนส่วนบริหารงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ