ข่าวและกิจกรรม : ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ การเตรียมการเพื่อนำนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ การเตรียมการเพื่อนำนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ การเตรียมการเพื่อนำนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสมาคมไทย-กัมพูชา สำนักงานโครงการพระราชทานฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ