ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือฯ และ NEDA ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือฯ และ NEDA

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์  คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) โดยมี น.ส.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ.ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ.ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น.ส.ชิดชนก มาลยะวงศ์ รก.ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผู้แทนส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ