ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสถานีชาร์จพลังงาน ภายใต้โครงการ Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicles FY2014  ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสถานีชาร์จพลังงาน ภายใต้โครงการ Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicles FY2014

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน ๗ คัน และสถานีชาร์จพลังงาน โดยมี Mr.Kawamura  Hiroshi ตำแหน่ง Deputy Chief of Mission สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ-รับ ภายใต้โครงการ Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicles FY 2014 for the Kingdom of Thailand โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี (รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/ticacooperation)