ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจ HRD ร่วมหารือกับ ผอ. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ AITC ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจ HRD ร่วมหารือกับ ผอ. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ AITC

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผอ. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ AITC โดยมี เจ้าหน้าที่จากภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒๑๐๖ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา