ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “การปรับโครงสร้างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “การปรับโครงสร้างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ”

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “การปรับโครงสร้างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ