ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Resident Coordinator - UNRC) ในโอกาสที่นางกีต้าเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้หารือโอกาสในการร่วมมือในประเด็นความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Resident Coordinator - UNRC) ในโอกาสที่นางกีต้าเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้หารือโอกาสในการร่วมมือในประเด็นความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นางกีต้า ซัพบระวาล  (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Resident Coordinator - UNRC) ในโอกาสที่นางกีต้าเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้หารือโอกาสในการร่วมมือในประเด็นความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีที่แน่นแฟ้นขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น เกษตร สาธารณสุข และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี  ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๔ กระทรวงการต่างประเทศ