ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลีย/ปทท. เข้าพบอำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ และหารือ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-มองโกเลีย ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลีย/ปทท. เข้าพบอำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ และหารือ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-มองโกเลีย

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก (H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าพบอำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ และหารือ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-มองโกเลีย รวมถึงโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคตในสาขาที่มีศักยภาพ โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ