ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าเยี่ยมผู้รับทุน TIPP และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าเยี่ยมผู้รับทุน TIPP และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าเยี่ยมผู้รับทุนในหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme: TIPP) และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนรัฐบาลไทยและการดูแลผู้รับทุน โดยมีเจ้าหน้าที่จากภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมด้วย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท