ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ในสวิตเซอร์แลนด์ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ในสวิตเซอร์แลนด์

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mrs. Helene Budliger Artieda, Ambassador of Switzerland to the Kingdom of Thailand, the Kingdom of Cambodia and the Lao People’s Democratic Republic และ Mr. Pierre Hagmann, Deputy of Mission at the Embassy of Switzerland เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เจ้าหน้าที่กรมยุโรป และเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๖ กระทรวงการต่างประเทศ