ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ญี่ปุ่น-ปาเลสไตน์ ภายใต้กรอบ CEAPAD ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ญี่ปุ่น-ปาเลสไตน์ ภายใต้กรอบ CEAPAD

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-ปาเลสไตน์ ภายใต้กรอบ CEAPAD โดย    ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผอ. สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ